Fin Entreprenad Group AB

Vi är ett företag som är verksam inom mark och anläggningsbranschen. Bolaget startades 2017 och med ett finskt arbetsmentalitet och yrkesstolthet så har bolaget etablerat aktiv närvaro i Mälardalen med omnejd.

 

Vårt breda kunnande när det gäller mark och anläggning medför att vi även är konkurrenskraftiga på privata marknaden med rätt pris för tilltänkt arbete.

Copyright © Fin Entreprenad Group AB 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB